Termeni & Conditii

 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
  Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de COFFEE BY CALIN SRL, cu sediul în Sibiu, str. Tiglari, bl.b2, ap.36 , având numărul de ordine la Registrul Comerțului J32/4/2019, cod unic de înregistrare 36727256, denumită în continuare “Organizatorul”.
  Participanții la Concurs, denumit „LIVRARE IN 30 MINUTE SAU COMANDA GRATIS” sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare
  „Regulamentul Oficial”.
  Regulamentul Oficial stă la dispoziția oricărui participant la Concurs pentru consultare pe site-ul www.cisnadie.tutti-pizza.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică sau schimbă Regulamentul Oficial, urmând că astfel de modificări să între în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public prin afișare pe internet la adresa www.cisnadie.tutti-pizza.ro.


Programul este organizat și se desfășoară în cadrul Pizzeriei Tutti Cisnadie.

 1. DURATA PROGRAMULUI
  Concursul a fost lansat la dată de 23.10.2012 și se va incheia pe data de 31.10.2021
  SC COFFEE BY CALIN SRL are dreptul să hotărască în orice moment încetarea Programului. Înștiințarea referitoare la încetarea Programului va fi afișată cu cel puțin 1 zile înainte de dată efectivă de încetare pe internet la adresa www.cisnadie.tutti-pizza.ro. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE
 • Concursul se desfasoara doar in Cisnadie iar comenzile Cartierul Arhitectiilor, Cisnadioara si Sadu nu intra in concurs;
 • Comanda o pizza sau doua single si intri automat in Concurs (orice produs adaugat in afara de racoritoare/sos va face ca si comanda sa nu fie eligibila pentru Concurs);
 • Cuantificarea timpului de livrare (30 minute) se va efectua din momentul incheierii comenzii telefonice si momentul apelarii de catre livrator ca a sosit comanda la dumenavoastra;